local-news

Sabah akan mempermudahkan kegiatan perniagaan

21:05 May 26, 2022  |  0
Sabah akan mempermudahkan kegiatan perniagaan

Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Noor berkata, Kerajaan Negeri akan mempermudahkan kegiatan perniagaan atau ‘ease of doing business’ dan mesra pelabur di Sabah dalam usaha mempertingkatkan kegiatan perniagaan serta menarik lebih ramai pelabur ke negeri in

Latest local-news

Most Viewed